Kullanıcı Adı veya Şifreyi Yanlış Girdiniz.
Üye Girişi
    Lütfen Email Adresinizi Doğru Giriniz.
    Lütfen Şifre Belirleyiniz.
Şifremi Unuttum
    Lütfen Email Adresinizi Doğru Giriniz.

Mesajınız gönderiliyor. Lütfen Bekleyin

Mesaj gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede yanıtlanacaktır.

Mesaj gönderilirken bir sorun oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

Lütfen boş alanları doldurunuz.

Sık Sorulan Sorular

Riyazi ihtiyat nedir?

Sigorta poliçesi için yapılan toplam prim tutarından o güne kadar ödenen primlerin çıkarılması ile tespit edilen tutar sigorta poliçelerinde riyazi ihtiyat adıyla anılır.

Tecdit / Yenileme Nedir?

Sigortalı yıllık yapılmış olan poliçesinin bitimi ile yeni poliçesini yine aynı sigorta şirketinden yaptırdığında, bu poliçe; tecdit yani yenileme adıyla geçer. Sigortalı istediği sigorta şirketini seçmekte özgürdür.

Zeyilname Nedir?

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir, yapılan işleme de zeyil denir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin; adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise bazen sigortalıdan prim alınmasına, bazen de prim iadesine yol açabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna kimler başvurabilir?

Sigorta şirketine başvuruda bulunduğunuzda verilen yanıt sizi tatmin edici değil ya da 15 iş günü içinde cevaplanmadıysa; ilgili sigorta şirketinin komisyona üye olması şartıyla Sigorta tahkim komisyonuna başvurabilirsiniz.

Bunun için başvuru formunu eksiksiz doldurup iddianızı destekleyecek ilgili belgelerle şahsen ya da postayla komisyona direkt başvuruda bulunabilirsiniz. Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için;

• Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta şirketi Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olmalı,

• Uyuşmazlık konusunun ilgili şirketin üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması,

• Uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu nedir ve ne işe yarar?

5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu; sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta şirketleri arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesini sağlamaktadır.

Komisyon, kendisine yapılan başvurulara neden olan uyuşmazlıklarda, başvuru sahiplerine mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkânını tanıyan bir alternatif oluşturmaktadır. Bu çerçevede Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü; tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, kanunda belirtilen sürede, bağımsız hakemlerce gerçekleştirilmektedir.

Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 532. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye iletilecektir.

Komisyona yapılan başvurularda 40.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar (taraflar aralarında yapılacakları yazılı bir sözleşme ile bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar içinse taraflar temyiz yoluna gidebilir. Ancak her halükarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533 üncü madde hükümleri saklıdır.

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ne yapmalısınız?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda eğer sigorta şirketi tahkim sistemine üye ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz.

Kiracı İken Konut Sigortası Yaptırabilir miyim?

İster ev sahibi ister kiracı olun konut sigortası yaptırabilirsiniz. Ev sahipleri binayı ve eşyaları sigortalatabilirken, kiracılar da eşyalarını sigorta altına alabilirler.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” terimi; evinizin tamamının yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kasteder. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi vb. belge veya metotlara başvurabilir.

Hırsızlık sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?

Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için, ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuçlanmadığı takdirde; ilgili makamdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı beyanın alınmasını takiben ödeme yapılır. Bununla birlikte sigortacı belirlenen tazminatı rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.

Lehtar değiştirebilir miyim? Kim lehtar olabilir? Birden fazla lehtar olabilir mi?

Sigorta ettirenin talebiyle hak sahiplerinizi değiştirebilirsiniz. Ancak sigorta ettiren, lehtarını değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmış ve bu poliçeyi lehtara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiler lehtar olabilir. Birden fazla lehtar gösterilebilir.

Anlaşmasız Kurum Uygulaması Nasıldır?

Satın aldığınız ürüne ait Anlaşmalı Kurumlar listesinde yer almayan bir kuruma başvurulması halinde; alınan hizmetin karşılığını öncelikle sigortalı öder. Gerekli belgeler sigorta şirketine ulaştırıldıktan sonra değerlendirme yapılarak, poliçe şartlarına ve teminat tablosunda belirtilen limit ve oranlar dâhilinde şirket tarafından sigortalıya ödeme yapılır.

Doğum sigortası nedir?

Doğum sigortası; hamilelik süresi boyunca yapılacak tahlil ve doktor kontrollerini, doğum olayının gerçekleşme durumuna göre doğumhane ya da ameliyathane masraflarını tümüyle karşılayan, sağlık sigortasının ek teminatıdır.

Sigorta şirketleri arasında farklılık göstermek kaydıyla sigortalı; 5 aydan 2 yıla kadar değişebilen bir bekleme süresine tabi tutulur. Bu süre içerisinde sigortalı poliçesinin primlerini eksiksiz öder fakat doğum teminatından yararlanamaz. Süreyi dolduran sigortalı poliçesini yenilediği takdirde doğum teminatının kapsamından faydalanabilir.

Sağlık sigortama eşimi ve çocuklarımı da dâhil ettirmem mümkün mü?

Yürürlükte olan poliçenize yeni eş, yeni doğmuş veya yeni evlat edinilmiş çocuk; evlenme, doğum veya evlat edinilme tarihinden itibaren sigorta şirketlerine göre değişen sürelerle dahil edilebilir.

Sağlık sigorta poliçesi almayı düşünüyorum, poliçeyi nasıl seçmeliyim?

Sağlık sigortanızı seçerken öncelikle alışkanlıklarınızı ve ihtiyaçlarınızı dikkate almalısınız. Çünkü kişisel özellikler, beklentiler ve genel sağlık durumu teminat seçiminde çok önemlidir. Örneğin, evinize yakın olan ve/veya sürekli gittiğiniz bir sağlık kuruluşunun seçeceğiniz sigorta şirketinin anlaşmalı kuruluşları içerisinde yer alması size avantaj sağlar. İhtiyaç duyduğunuz teminat yapısı, teminat tutarı ve gelir düzeyiniz sağlık sigortası seçiminde kararınızı etkileyecek unsurlardır.

Sağlık sigortasından kimler yararlanabilir?

Genellikle sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesiyle birlikte sağlık sigortasından yararlanabilir. Bu yaş sınırı birçok şirket ve ürün için 0-60’dır. Bazı sigorta şirketlerine göre 18 yaşından küçük çocuklar ancak ailesi ile birlikte sigortalanabilirler.

Trafik Poliçelerinde İkamet Edilen İlin Plaka Kodu Neden Soruluyor?

Yaşanılan şehrin trafik yoğunluğunu belirleyebilmek için o ile ait plaka kodu sorulur ve ikamet edilen şehre göre belirli oranlarda trafik yoğunluğu indirimi yapılır.

Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın, 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Yarışa katılan araçların vereceği zararlar Trafik Sigortası teminat kapsamında mıdır?

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışındadır. Yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler (link) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmıştır.

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik Sigortası primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Araç sahipleri, kayıtlı oldukları illere göre (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi kazanır.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Ticari taksilerin Trafik Sigortası primi, otomobiller için belirlenen primden neden çok daha yüksektir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Trafik sigorta poliçesi; kendi aracımda oluşan hasarı karşılar mı?

Kendi aracınızda oluşan hasarlar Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararları temin eder.

Trafik sigortası fiyatları zaten sabit değil mi? Teklif almaya ne gerek var?

Zorunlu Trafik Sigortası fiyatları sabit değildir. 1 Temmuz 2008 itibariyle trafik sigortası fiyatları serbest bırakılmıştır. Her sigorta şirketi, sizin hasar geçmişinizi göz önünde bulundurarak, kişi ve araca özel fiyatlama yapmaktadır. Bundan dolayı, her sigorta şirketi farklı fiyatlar belirlemektedir.

Trafik sigortamı yenilemezsem ne olur?

Trafik sigortası zorunlu bir sigorta olduğundan, sigortanız olmadığında trafiğe çıkmamanız gerekir. Aksi takdirde trafikten men cezası alırsınız. Hasarsızlık indiriminiz olsa dahi, yenileme yapacağınız zaman, zamlı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız.

Kaza durumunda; tamirde geçen süredeki ulaşım giderleri veya gelir kayıpları kasko teminatına dahil midir?

Kaza sonucu zarar gören sigortalı aracın (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde; taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için “ulaşım giderleri”, ticari araçlar için “iş durması” teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile poliçeye dahil edilebilir.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminat kapsamında olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

 

Kasko sigorta poliçesi; hasar nedeniyle, karşı araca verilen zararları karşılar mı?

Hayır. Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılar. Karşı tarafa verilen zararı karşılayan sigorta; trafik sigortasıdır. Ancak trafik sigortasını aşan kısımlarda karşı tarafın zararları kasko poliçesindeki ihtiyari mali mesuliyet teminatının limitleri dahilinde güvence altına alınabilir.

Bütün kasko poliçelerinde asistans teminatı var mı?

Asistans teminatı, talebiniz üzerine, ücreti karşılığında poliçedeki teminatlara ilave edilmektedir. Poliçenizin Teminatlar ve Primler bölümünde “Asistans” ifadesi yer alıyorsa, ilgili teminat hakkınız var demektir.

Kasko Sigortasını gününden önce yenilersem mevcut sigortam tarihinden önce biter mi?

Hayır. Kasko sigortanızı gününden önce yenilemiş olsanız bile; mevcut kasko sigortanızın bitiş tarihi ne zaman ise o süreye kadar poliçe geçerlidir. Tarihinden önce yapılacak yeni kasko poliçesi bir öncekinin poliçede yazılı olan bitiş tarihinden itibaren başlar.

Kasko sigortalarında aracın değeri nasıl tespit edilir?

Araç değerinin tespitinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğinin yayınlandığı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi, otomotiv sektörü ile ilgili yayınlar ve otomotiv firmalarının yetkili satıcılarının fiyat listesinden yararlanılır. Türkiye’de az bulunan araçların sigorta bedelleri ise bu kaynakların yetersiz kalması durumunda konu ile ilgili uzmanlardan (eksperden) görüş alınarak belirlenmektedir.

Eski aracımı satıp yeni araç satın aldığımda kasko poliçemdeki hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Sattığınız araç yerine aynı kullanım tarzına sahip yeni araç aldığınız takdirde; hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda devam eder. İndirimden yararlanabilmek için poliçenin günü gününe, kesintisiz devam ettirilmesi gerekir. Eğer aracınızı sattıktan sonra hemen yeni araç almayacaksanız; poliçede kazanılmış haklarınızı -primlerinizi ödemeye devam etmeniz şartıyla- poliçe vadesi sonuna kadar dondurabilir, yeni araç aldığınızda haklarınızı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

Aracımdaki ek aksesuarları kasko poliçemin kapsamına dâhil ettirebilir miyim?

Aracın fabrika çıkışlı orijinal aksesuarları kasko teminatı dâhilindedir. Orijinal olmayan aksesuarlar ise marka, tip, seri numarası ve bedel olarak ayrıca beyan edilerek, poliçe teminatlarına dâhil edilebilir.

Nasıl daha düşük primli kasko alabilirim?

Karşılaştırma yaparak kasko poliçesi satın almak size çok önemli fiyat avantajı sağlar. İnternet sitemiz üzerinden çeşitli sigorta şirketlerinin kasko sigortalarını fiyat ile içerik yönünden karşılaştırarak en uygun ve en doğru sigortaya sahip olabilirsiniz.

Sadece ihtiyacınız olan teminatları seçmek, indirimlere hak kazanıyor olmak ve muafiyetli poliçe yaptırmak kasko priminizi önemli ölçüde düşürür.

Poliçenize eklediğiniz her teminat, fiyatı artırır. Kullandığınız bazı kredi kartları, banka kartları ve sahip olduğunuz diğer poliçeler ferdi kaza, yardım hizmetleri gibi bazı teminatları içermektedir. Var olan teminatlarınızı tekrar seçmeyerek priminizden önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.

Araç sahibinin veya aracın özellikleri poliçede bir takım indirimler uygulanmasını sağlayabilir. Örneğin hasarsızlık indirimleri kapsamında %65′e varan oranlarda indirim yapılmaktadır.

Sigorta bedeli üzerinden %1 veya %2 oranında muafiyetli poliçe tercih ederek; belli miktarlardaki küçük hasarlarınızı kendiniz ödemeyi tercih ederseniz; primlerinizde %40′a varan oranlarda indirim sağlayabilirsiniz.

Kısa Vadeli Trafik Sigortası Yaptıramaz mıyım?

Kısa vadeli trafik sigortası; sadece geçici plakalar ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için düzenlenebilir. Bu araç türleri dışındaki araçlar için kısa vadeli sigorta poliçesi hazırlanmaz.

Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport numarası yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası zorunludur.